فیلم های آموزش طراحی وب

فیلم‌های آموزشی، صرفا جهت دسترسی به کاربران وب‌سایت وب‌مستران ایران و دانشجویان شرکت کرده در دوره‎‌های حضوری مجتمع فنی تهران و دانشگاه‌ها می‌باشد.

تمامی فیلم‌های آموزشی قابل دانلود هستند و در صورت بروزرسانی در محتوای مطالب، فیلمهای آموزشی قبلی حذف خواهند شد و فیلم‌های جدید جایگزین آن می‌گردد

مقدماتی - پیشرفته
Word Press
کنترل پنل هاست
Direct admin
مدیریت دامنه
Domain
پنل کاربران